کلیسای فانوس دریایی یالوا

جلسات یک شنبه

Image: 

 جلسات  صبح یکشنبۀ ما رأس ساعت 11 ظهر به زبان ترکی برگزار و به زبان فارسی نیز ترجمه میشود. در ابتدای جلسه ، خوش آمد گویی و بعد از آن پرستش خداوند و سپس موعظه از کتاب مقدس را خواهیم داشت. در طی جلسه، مکانی برای کودکان، مادران و نوزاد هم تهیه دیده شده که جلسه ای متفاوت برای آنها در ساعت 14:30 سرویس دیگری به زبان فارسی داریم و در ساعت  18:00 سرویسی به زبان عربی که تقریباً به همان روال صبح برگزار میشوند به استثناء اینکه در سرویسهای بعدی برنامۀ پذیرائی به چای و بیسکویت منحصر میباشد.

ما به افراد دیگر از سایر ادیان نیز خوش آمد میگوییم. پس، لطفاً به این کلیسای ما سر بزنید. دعای ما این است که شما نیز با ما، محبت خدا را از طریق عیسی مسیح تجربه کنید.

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید